Samenwerken over de grenzen van de klassieke groeperingen heen

Een nieuwe marketinggroepering van onafhankelijke zelfstandige ondernemers die IT, B2B,
Telecom en CE verdelen op de Belgische markt.

We vinden het belangrijk dat elke partner kan genieten van eindejaarscondities, marketing tussenkomsten en bonussen die we rechtstreeks met de fabrikanten onderhandelen. Deze condities behoren tot de beste van de markt. En gezien we de laagste werkingskosten hebben van alle groeperingen blijft er meer over voor de leden. Tevens bundelen we onze krachten om gemeenschappelijk marketing te voeren. Alsook het bevorderen van de samenwerking tussen de vennoten in hun commerciële activiteiten op diverse vlakken. Zoals marketing, prospectie, promoties, externe communicatie, keuze van fabrikanten en leveranciers, technische, commerciële en administratieve ondersteuning, human resources beleid, recrutering, opleiding en nog veel meer.

Onze USP's:

  • Open en transparante communicatie
  • Corporate Governance
  • Specialisatie
  • Lean and Mean
  • Duurzaamheid

Voordelen Partners:

  • Elke partner heeft vanaf de eerste € omzet recht op rebates per fabrikant. Er worden geen minimum targets opgelegd per fabrikant.
  • We hebben de laagste werkingskost van alle groeperingen in de BeNeLux.
  • Rechtstreekse facturatie van de fabrikanten en distributeurs naar de partner.