Q-Resellers United Group is een nieuwe marketinggroepering opgericht in februari 2019 van onafhankelijke zelfstandige ondernemers die IT, B2B, Telecom en bruingoed verdelen op de Belgische markt. Stichtende Leden zijn Lean Mean Business, VCD, Computer Checkpoint, Auva en Derco Systems goed voor 17 verkooppunten in Belgie en een totale omzet van meer dan 30 MIO Euro. Onze ambitie is om tegen 2021 meer dan 100 MIO euro vakmanschap te verenigen. Voor ons zijn dan ook open en transparante communicatie, corporate governance, specialisatie en duurzaamheid onze prioriteit.

Stichtende leden

  • V.C.D. Devroede
  • Auva
  • Lean Mean Business BVBA
  • Computer Checkpoint
  • Derco Systems NV